gangbaar

gangbaar
{{gangbaar}}{{/term}}
[met betrekking tot geld] accepted, validnegotiable
[met betrekking tot woorden, taal] current, contemporarycommon
[met betrekking tot koop-, handelswaren] popular
[met betrekking tot gevoelens, denkbeelden] prevailingcommon, fashionable
[met betrekking tot werkwijzen] acceptedusual
voorbeelden:
1   gangbare munt accepted currency
2   een gangbare uitdrukking a common expression
     een minder gangbare uitdrukking an uncommon expression
3   een gangbare maat a common size
4   de gangbare mening over deze kwestie the prevailing opinion on this question
5   een gangbare methode an accepted method

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Нужна помощь с курсовой?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”